Dienas skaitlis
16%

interneta lietotāji, kas lieto internetu katru dienu ir vecāki par 55 gadiem (Augusts 2016)