atslēgvārdi

atslēgvārdi
2012-05-30 00:00

Iznācis pārskats par efektīvākajiem un izmantotākajiem reklāmas formātiem CAE reģionā

Interneta izpētes uzņēmums Gemius publicējis periodiskā pārskata gemiusAdMonitor rezultātus par 2011. gada otro pusi, kurā apkopota informācija par biežāk izmantotajiem un efektīvākajiem interneta reklāmas formātiem tādās Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstīs kā Bulgārija, Čehija, Polija, Rumānija, Slovākija un Ungārija.

Kaut arī katrā no pārskatā esošajām valstīm ir vērojamas atšķirīgas iezīmes attiecībā uz reklāmas formātu lietošanu, ir arī vairākas tendences un secinājumi, kas šīs valstis vieno. Neskatoties uz to, ka tradicionālie reklāmas formāti tiek klikšķināti daudz mazāk nekā interaktīvie, tie ir visplašāk izmantotie CAE reģionā. Turklāt populārākie tirgus sektori, tādi kā “finanses, apdrošināšana un starpniecība” ir tie, kurus interneta lietotāji klikšķina visretāk.

Ja vēl 2011. gada pirmajā pusgadā augstāko Click Through Ratio (CTR) rādītāju uzrādīja Slovākija, tad otrā pusgadā to ir apsteigusi Polija, sasniedzot vidējo CTR gandrīz 0,6 %. Salīdzinot ar 2011. gada pirmo pusgadu, tas ir kāpums par 10pp. Nozīmīgu CTR kāpumu rāda arī Ungārijas dati - kāpums par 11pp, kas to ierindo trešajā vietā aiz Čehijas. Zemākais CTR rādītājs ir Rumānijā, kur tas ir gandrīz trīs reizes zemāks kā Polijā.

 

Vidējais CTR rādītājs pārskatā aplūkotajās valstīs

 

Kā jau tas bija redzams arī iepriekšējos gemiusAdMonitor pārskatos, augstāks CTR rādītājs vēl nenozīmē to, ka šie reklāmas baneru veidi būtu biežāk iekļauti reklāmas kampaņās. Tieši pretēji, piemēram, piecās no sešām pārskatā aplūkotajām valstīm vieni no klikšķinātākajiem ir pre-roll baneri, taču, to daļa reklāmas kampaņās joprojām ir niecīga. Izņemot Čehiju, šim reklāmas formātam ir visaugstākais CTR rādītājs. Īpaši populārs tas ir Polijā, kur tas arī ir otrais biežāk lietotais formāts. Interesanti, ka Bulgārijā, kur tas veido vislielāko CTR skaitu, tas tiek ļoti maz izmantots. Tāpat efektīvi ir arī video, wallpaper un toplayer baneri. Kaut gan tradicionālie baneri gūst daudz mazāk klikšķus, tie joprojām ir visizmantotākie visās valstīs, kurās tika veikts pārskats. Tie joprojām ieņem nozīmīgāko daļu reklāmas kampaņās gemiusAdMonitor pārskatā aplūkotajās valstīs – 85%.

Reklāmas baneru veidi pēc to popularitātes kampaņās un CTR rādītāja Polijā

 

Populārākās reklamētās nozares ir „finanses, apdrošināšana un starpniecība”, kas veido lielāko daļu no visām reklāmas impresijām. Īpaši tas ir Čehijā – vairāk kā 31% un Ungārijā – vairāk kā 33% reklāmas impresiju ir tieši no šīs nozares reklāmām. Vēl bez iepriekš minētajām, impresijām bagātas nozares ir telekomunikāciju nozare, atpūta, tirdzniecība, pārtika un auto. Tomēr impresiju daudzums vēl nenozīmē, ka šīs jomas ir tikpat pievilcīgas interneta lietotājiem. Piemēram, finanšu nozareieņemvienu nozemākajāmpozīcijāmpēc CTRvisās gemiusAdMonitorpārskatā apskatītajās valstīs.

Reklāmas impresiju sadalījums pēc to piederības konkrētam tirgus sektoram

 

Interneta lietotāju iesaiste dažādu reklāmas baneru klikšķināšanā ir atkarīga no tirgus specifikas. Piemēram, Bulgārijā vairāk tiek klikšķinātas farmācijas reklāmas, savukārt Čehijā un Rumānijā „apģērbs un aksesuāri” ir uzskatāma par pievilcīgu kategoriju. Savukārt ungārus vairāk uzrunā „grāmatas, CDun DVD” reklāmas baneri, kamēr poļiem interesantāki šķiet baneri, kas kategorizējami kā „sadzīves preces”. Interesanti, kaSlovākijā telekomunikāciju nozare irviena no tām nozarēm, kas sasniedz visvairāk interneta lietotāju klikšķus.

Vairāk par populārākajiem reklāmas formātiem iespējams uzzināt jaunākajā gemiusAdMonitor pārskatā.

gemiusAdMonitor pārskats tiek veidots reizi ceturksnī. Par tā pamatu ir izmantoti  Bulgārijas, Čehijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Rumānijas dati par reklāmas baneru letojumu, populārākajiem formātiem un tajos reklamētajām nozarēm. Statistikai tiek izmantoti reklāmas servēšanas un mērīšanas rīka gemiusDirectEffect un reklāmas servēšanas rīka AdOcean dati. 

To clipboard> Drukuj

Satura veids

ziņas & infografiki

Vēlaties uzzināt vairāk?

Sazināties ar mums

Saņem svarīgākos jaunumus vienā e-pastā!

Abonē jaunumu vēstuli