atslēgvārdi

atslēgvārdi

Gemius pasaulē

30 valstīs Gemius pētījumu rezultāti tiek atzīta par oficiālo informāciju par interneta lietotāju skaitu, kas apmeklē tiešsaistes vietnes. Šādu lēmumu pieņem attiecīgo valstu kompetentās komitejas, kuras veido vietēju mediju organizācijas pārstāvji. Šo komiteju mērķis ir organizēt objektīvu un neatkarīgu tiešsaistes auditorijas uzvedības izpēti. Kompānija, kurai uzticēts veikt šādu analīzi, tiek izvēlēta konkursa kārtībā.

Gemius individuāli konsulē katru mediju industrijas organizāciju vai katru tirgus dalībnieku par saviem pētījumiem tādos tirgos, kur šādas komitejas neeksistē. Rezultātā tiek ņemta vērā katra atsevišķa tirgus specifika, nodrošinot nepieciešamo datu veidu. Šāda pakalpojuma apjomu ir iespējams precizēt, izmantojot sekojošos jautājumus:

  • Vai pētījums iekļauj gan globālās, gan vietējās interneta lapas?
  • Vai pētījums nodrošina informāciju par ierīcēm, ko izmanto interneta auditorija, lai apmeklētu konkrētās interneta lapas?
  • Vai analizētie dati attiecas tikai uz interneta lapām, vai arī tie iekļauj audio un video analīzi?
  • Vai analizētās interneta lapas tiek klasificētas pēc tematiem?
  • Vai pētījums iekļauj arī analīzi un datus par mobilo ierīču lietotājiem?

Visās pārējās valstīs, kur mēs darbojamies, mūsu pētījums bieži vien ir vienīgais pakalpojums, kas sniedz ieskatu par interneta lietotāju uzvedību interneta vidē.