atslēgvārdi

atslēgvārdi

Privātuma paziņojums panelistiem

GemiusAudience pētījuma dalībnieku datu apstrādes Noteikumi un Nosacījumi (turpmāk tekstā – "Pētījums")

Pētījuma mērķis ir, pamatojoties uz digitālajām lietojumprogrammām, definēt interneta lietotāju profilus, kuri apmeklē Interneta mājaslapas, t.sk., statistikas profilu reklāmu kampaņām, kuras tiek veiktas internetā. Iegūtie dati sniedz iespēju iegūt statistikas apkopojumu par pētāmā satura lietotājiem.

Kas apstrādā manus datus?

Personas datus kontrolē Gemius Polska sp. z o.o., 48 Domaniewska St., 02-672 Warsaw.

Kāda tipa dati tiek apstrādāti?

Dati, kurus mēs apstrādājam, iekļauj:

  • Sociāli demogrāfiskie dati, kā vecums, dzimums, izglītība, u.c. Tie vararī  ietvert datus par iepirkšanās preferencēm vai informāciju par to, kā lietojat internetu;
  • Ierīču tiessaistes ID, pārlūkprogrammas ID, kā arī tehniskie dati par ierīci, kuru izmantojat (ekrāna izšķirtspēja, operētājsistēma);
  • Dati par Jūsu apmeklētajām interneta vietnēm un par to saturu;
  • Dati par Jūsu apmeklējumiem interneta vietnēs, tostarp informācija par Jūsu mijiedarbību ar Jums redzamajām reklāmām;
  • Dažreiz mēs varam lūgt Jums sniegt savu kontaktinformāciju, piemēram, e-pastu vai tālruņa numuru.

Mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums saistībā ar Pētījuma veikšanu, t.i., lai aicinātu Jūs piedalīties loterijās un sacensībās, lai nodrošinātu Jūs ar informāciju, lai aicinātu Jūs piedalīties Pētījumā padziļinātāk, lai sniegtu Jums tehnisko atbalstu un lai informētu Jūs par jebkādām izmaiņām Pētījumā.

Ja mēs aicinām Jūs instalēt programmatūru un piedalīties citā Pētniecības projektā, Jūs tiksiet pienācīgi informēts par to, kāda veida dati tiek iegūti, izmantojot šo programmatūru.

Kāds ir manu datu apkopošanas mērķis?

Informācija par Jūsu uzvedību internetā tiek apkopota, lai varētu pilnīgi realizēt Pētījumu. Mēs varam organizēt izlozes vai lojalitātes programmas dalībniekiem. Šādos gadījumos personas dati tiek izmantoti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams Pētniecības realizēšanai.

Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats?

Datu apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana, kuru Jūs varat atcelt jebkurā laikā.

Kam tiek nosūtīti dati un ar ko šie dati tiek kopīgoti?

Dati, kurus mēs izmantojam, var tikt kopīgoti ar mūsu apakšuzņēmējiem. Jūsu dati var tikt kopīgoti arī ar uzņēmumu, kas ir pasūtījis Pētījumu attiecīgajā tirgū, lai pārbaudītu mūsu veikto aprēķinu un statistiku. Šādā gadījumā mēs samazinām datu kopējo apjomu. Ja mēs organizējam izlozes vai lojalitātes programmas, dati var tikt kopīgoti ar personām, kas ir atbildīgas par šo uzdevumu izpildi.

Vai mani dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības (ES)?

ES valstu saturs: Dati netiek nodoti ārpus ES.

Cik ilgi mani dati tiek uzglabāti?

Dati tiek glabāti Pētījuma veikšanas periodā attiecīgajā valstī Latvia, kā arī pēc šī perioda beigām, kad tie tiek anonomizēti. Tas ir nepieciešams tiesisko pasību aizsardzībai (saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem)

Kādas ir manas tiesības?

Respektējot Jūsu personiskās tiesības, mēs atbalstām datu aizsardzību, saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, Jums ir tiesības uz:

  • Jūsu datu dzēšanu;
  • Datu labošanu;
  • Datu apstrādes ierobežošanu;
  • Iegūt informāciju par datiem, kas attiecas uz Jums, kā arī iegūt piekļuvi tiem;
  • Iesniegt iebildumus pret datu apstrādi, ieskaitot profila veidošanu reklāmu mērķauditorijas atlasei.

Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, kontaktējaties ar mums netpanel@gemius.pl, uz Datu Kontroles pasta adresi vai apmeklējiet Gemius Konfiencialitātes rīka vietni.

Vai man ir jādalās ar saviem datiem?

Jums nav jādalās ar saviem datiem. Jūs vienmēr varat atcelt savu piekrišanu, kuru esat mums devis, kontaktējoties ar mums uz netpanel@gemius.pl vai uz Datu Kontrolētāja pasta adresi. Šāda darbība nodrošina, ka Jūsu dati netiks apstrādāti Pētījumu, izložu vai lojalitātes programmu ietvaros. Ja Jūs esat lejupielādējis un instalējis Gemius programmatūru, kas apkopo datus un papildus informāciju, Jums tā ir jāatinstalē. Ja Jūs to nedarīsiet, dati tiks piegādāti mums, taču pēc piekrišanas atcelšanas tie netiks izmantoti Pētījuma statistikas kalkulācijās.  

Vai manas intereses vai cita informācija par mani tiek prognozēta, pamatojoties uz šiem datiem?

Nē, mēs neizmantojam datus profilēšanas nolūkos.

Kā es varu ar Jums kontaktēties par problēmām, kas saistītas ar manu datu apstrādi?

Jebkādus jautājumus un neksaidrības par datu apstrādes procesu var sūtīt uz epasta adresi  netpanel@gemius.pl, kā arī pasta adresi, kas norādīta kā Datu Kontroles adrese.
Jebkāda cita informācija, kas saistīta ar personīgo datu apstrādi, ir pieejama https://www.gemius.com/privacy-policy.html. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs darbojamies pretēji šiem noteikumiem vai Jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, lūdzu, kontaktējaties ar mums uz kādu no augstāk minētajām adresēm. Jūs varat iesneigt oficiālu sūdzību personas datu aizsardzības iestādei, kas nodarbojas ar šāda veida datu aizsardzību.

Konfidencialitātes politikas atjauninājumi

Ja mēs būtiski mainīsim savu konfidencialitātes politiku, lai aizsargātu Jūsu tiesības un brīvību, mēs veiksim visas iespējamās darbības, lai informētu Jūs vismaz 14 kalendārās dienas pirms šo būtisko pārmaiņu ieviešanas.