atslēgvārdi

atslēgvārdi

Vadība

 

Pjotrs Eidiss

Pjotrs Eidiss (Piotr Ejdys) - valdes prezidents un viens no Gemius dibinātājiem. Vada uzņēmumu jau vairāk nekā 12 gadus.

Spēcīgs profesionālās karjeras, privātās dzīves un ģimenes līdzsvara aizstāvis, kas, kā viņš pats saka, ir grūts darbs, bet labs mērķis. Līdzsvars ir arī vērtība, ko viņš veicina uzņēmumā – pateicoties līdzsvaram starp uzņēmuma darbiniekiem, klientiem un īpašniekiem, ir iespējama ilgtermiņa attīstība un peļņa visām iesaistītajām pusēm.

Varšavas Universitātē studējis datorzinības un matemātiku.

Jakub Wysoczański

Gemius valdes loceklis un finanšu direktors. Atbildīgs par uzņēmuma finanšu plūsmu, attīstību un biznesa stratēģijas ieviešanu, kā arī uzrauga visus juridiskos un administratīvos procesus uzņēmumā.

Uzņēmumā darbojas kopš 2006. gada novembra. Iepriekš 7 gadus strādājis Ernst & Young audita un biznesa konsultāciju departamentā Varšavā, kur apdrošināšanas un finanšu nozares uzņemumiem veidoja finanšu atskaites, kā arī sīku iekšējās kontroles sistēmas analīzi un biznesa procesu modelēšanu.

Jakub Wysoczański ir licenzēts likumu un tiesību auditors, ACCA diploma īpašnieks un biedrs, sertificēts informāciju sistēmu auditors (CISA), kā arī sertificēts iekšējais auditors (CIA). Pabeidzis Varšavas Ekonomikas augstskolu un Varšavas universitātes matemātikas fakultāti.

Vesna Gordon

Gemius eksperte gan tiešsaistes, gan bezsaistes biznesa analītikā un pētniecībā. Gemius produktu kontekstā fokusējas uz tirgus un klientu vajadzībām. 

Kā Gemius starptautiskā pārdošanas direktore un valdes locekle, Vesna ir atbildīga par pārdošanas un biznesa procesu attīstību. Viņas darba pienākumos ietilpst gan plānošana, gan budžetēšana, gan arī pārdošanas stratēģijas uzraudzība un atbalstīšana kā lokālā, tā starptautiskā līmenī. Viens no viņas pēdējiem projektiem paredz izveidot Gemius biznesa konsultāciju nodaļu.

Uzņēmumā darbojas kopš 2011. gada. Savu profesionālo karjeru sāka mārketinga konsultāciju un izpētes uzņēmumā Valicon, kur sākotnēji darbojās kā pētniece un no 2009. gada kā reģionālā pārdošanas direktore un valdes locekle. Tāpat arī Vesna bija atbildīga par IBM analītiskās programmatūras SPSS franšīzi Balkānos, kur aktīvi iesaistījās vairākos datu ieguves un analītikas projektos (ar uzsvaru uz mazumtirdzniecības, telekomunikāciju un banku nozari). 

Vesna ir beigusi Ļubļanas universitātes sociālo zinātņu fakultāti Slovēnijā.

Aneta Weber

Rīkotājdirektore un valdes locekle. Atbildīga par IT, produktu attīstības un klientu servisa stratēģiju sagatavošanu un ieviešanu. Fokusējas uz resursu optimizēšanu un atdeves no Gemius produktiem uzlabošanu. Lai to sasniegtu, Aneta vada un nepārtraukti cenšas uzlabot biznesa procesus, kā arī mēra un uzrauga darbību un operāciju efektivitāti uzņēmumā. Kopā ar savu komandu viņa attīsta tehnoloģiju zināšanas uzņēmumā un ir atbildīga par dažādu uzņēmuma nodaļu savstarpējām attiecībām, piemēram, starp pārdošanas, mārketinga un administrācijas nodaļām.

Aneta pievienojās Gemius grupai 2005. gadā. Pirmos 6 mēnešus viņa darbojās AdOcean tehniskā atbalsta nodaļā, pēcāk - starptautisko darbību nodaļā, kur bija atbildīga par ārvalstu klientu tehniskajiem jautājumiem. No 2007. gada vidus Aneta ieņēma vadītājas amatu projektu koordinācijas nodaļā. 2009. gadā Aneta atgriezās AdOcean, šoreiz jau kā rīkotājdirektore, atbildot par tādām nodaļām kā IT, tehniskais atbalsts un produktu vadība. Viņas darbs galvenokārt ietver projektu vadību, AdOcean produktu attīstīšanu, starptautiskās attiecības un augstas kvalitātes tehniskā atbalsta nodrošināšanu klientiem.

Aneta ir beigusi matemātikas, datorzinību un ekonometrijas fakultāti Kardināla Stefana Visočinski (Cardinal Stefan Wyszyński) universitātē Varšavā.