atslēgvārdi

atslēgvārdi

Reklāmdevēji

Kas klikšķina uz interneta reklāmām?
Reklāmdevējipiemērizpētes2017-09-29

Kas klikšķina uz interneta reklāmām?

Reklāmdevēji Centrāleiropā un Austrumeiropā reklāmas materiālus lielos apjomos izvieto tieši internetā. GemiusAdMonitor pārskats sniedz atbildi uz jautājumiem-  kas redz un klikšķina uz tiešsaistes reklāmām?