atslēgvārdi

atslēgvārdi

Lietošanas noteikumi

Šī lietošanas noteikumu atruna regulē veidu, kādā Jūs izmantojat mūsu mājas lapu. Izmantojot mūsu mājas lapu, Jūs pilnībā piekrītat šeit paustajai atrunai; attiecīgi, ja Jūs nepiekrītat šeit paustajai atrunai vei jebkuram no atrunā minētajiem punktiem, Jūms nedrīkstat izmantot mūsu mājas lapu. 

Izņemot gadījumus, kad norādīts citādi, un, izņemot fotogrāfijas šajā vietnē, viss šeit publicētais saturs ir licencēts (Creative Common Attribution-NoDerivs 3.0 License).

Ierobežota garantija

Šī mājas lapa tiek nodrošināta bez pārstāvniecības vai garantijām, tiešām vai netiešām. Mēs nesniedzam garantiju attiecībā uz šo lapu vai arī šeit publicēto informāciju un materiāliem.

Atbildība

Mēs neuzņemamies atbildība par jebkādiem uzņēmējdarbības zaudējumiem, ieskaitot (bez ierobežojumiem) peļņas, ienākumu, ietaupījumu, biznesa līgumu, ražošanas apmēru samazināšanos un komerciālos zaudējumus. Mēs neuzņemamies atbildību arī par jebkāda veida īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Saturs mūsu mājas lapā atspoguļo autoru, nevis "Gemius" oficiālo paziņojumu, ja vien nav norādīts citādi.

Atjauninājumi

Šī atruna ir regulāri jāpārskata. Mēs iesakām pārskatīt to laiku pa laikam, lai garantētu, ka esat informēts par jebkādām izmaiņām. Izmantojot mūsu mājas lapu pēc izmaņām, Jūs apliecināt, ka piekrītat atjaunotajai atrunai. 

Atruna

Ja šeit minētā atruna jebkurā tiesā vai citā kompetentā iestādē tiek atzīta par nelikumīgu un/vai neizpildāmu, pārējie noteikumi paliek spēkā.

Likumdošana un jurisdikcija
Šī atruna tiek regulēta un interpretēta saskaņā ar Polijas tiesību aktiem.